Zámek v Šilheřovicích

13. červenec 2011 | 14.39 |

zámek

Šilheřovice jsou poprvé zmiňovány roku 1377, kdy je držel Mikuláš Mšan. Ve druhé polovině 16. století drželi panství páni z Vrbna a do této doby je datována i zdejší renesanční tvrz. V roce 1647 prodala Barbora Perpetua, hraběnka z Ursenburku, šilheřovské panství jezuitské koleji v Opavě. Začátkem 18. století patřilo Hlučínsko včetně Šilheřovic pod vládu habsburské monarchie. Po slezských válkách mezi Marii Terezii a pruským králem Fridrichem II. se území Hlučínska dostalo pod nadvládu Pruska. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 se panství stalo majetkem náboženského fondu, od kterého jej koupil Fridrich Eichendorf. Koncem 18. století nechal rod Eichendorffů na místě původní renesanční tvrze postavit klasicistní zámek, který byl později pseudobarokně přestavěn. V roce 1845 koupil pruský královský tajný rada Salomon Meyer, svobodný pán z Rothschildu panství Hlučín a spojil tak panství Šilheřovice, Ostrava, Annaberg, Zabelkow a Petřatin. Šilheřovice držel rod Rothschildů až do roku 1938. Po 2. Světové válce byl zámek využíván pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Následně zde bylo hornické učiliště a od roku 1967 do dnešní doby zde jsou vychováváni kuchaři, číšníci, cukráři, řezníci a prodavači a také kadeřníci. Do roku 2008 byl zámek veřejnosti téměř nepřístupný. V roce 2008 změnil svého majitele, který zahájil rozsáhlou rekonstrukci. V současnosti je zámek částečně přístupný pro veřejnost a je zde také možnost konání komerčních akcí, hostin, svateb, recepcí, plesů apod.
Zámek Šilheřovice je trojkřídlá, jednopatrová stavba s mansardovou nástavbou. Při dvorní straně je u každého křídla vedlejší stejně vysoká budova s bohatě zdobenou fasádou. Celý objekt tak získává tvar písmene E. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický park, kde se nachází kašna, bazén se sousoším, zámecká oranžerie, založená pro pěstování ananasovitých rostlin, Lovecký zámeček z konce 19. století a Mléčnice.V zámecké oranžerii dnes sídlí golfový klub a park hostí také jedno z nejrozsáhlejších golfových hřišť v ČR. Lovecký zámeček a Mléčnice slouží dnes jako restaurace. V parku jsou také rybníky a zámecké Evelinino jezero. 
zamsil1zamsil3zamsil5zamsil2zamsil4

Podívejte se také na: http://www.zameksilherovice.cz/

Zpět na hlavní stranu blogu