Zámek v Chuchelné

30. červenec 2009 | 06.33 |

zámek

Zámek měl v polovině 17. stol. údajně postavit Jiřík Lichnovský z Voštic, při prodeji Chuchelné Jaroslavu Skrbenskému z Hříště, však podle jiných autorů stála v Chuchelné jen větší budova a ta byla ještě v ruinách. Chuchelná se ještě v roce 1670 vrátila do rukou Lichnovských. Zámek byl postaven v raně barokním slohu. V roce 1776 za knížete Jana Karla Lichnovského k němu byla přistavena kaple. Další přestavby postupně změnily podobu zámku. K největší přestavbě došlo za Karla Maria Faustina Lichnovského, který v roce 1853 nechal přistavět druhou budovu tzv. Dům kavalírů, který sloužil k ubytování hostů. Zámek sloužil jako lovecká rezidence a navštívil jej i německý císař Vilém II.( 1893, 1894, 1897 a 1913) a také saský král Albert (1899). V 19. stol. byl založen při zámku park. V parku byla postavena v 19. stol. hrobka knížat Lichnovských. Po válce se uvažovalo s využitím zámku na politickou školu, naštěstí byl v roce 1952 v zámku zřízen rehabilitační ústav a tomuto účelu slouží zámek dodnes.

P4265911P4265913P4265918P4265924

Text převzat z http://www.hrady.cz/index.php?OID=2720

Zpět na hlavní stranu blogu