28. července

25. červenec 2009 | 09.15 |

V Berlíně byl 28. července 1742 uzavřen podpisem vratislavské dohody ze dne 11. června 1742 mezi Marií Terezií a Fridrichem II. tzv. berlínský mír. Mezi vydobytým územím krále Fridricha II. byla také polovina knížectví Opavského, dnešní Hlučínsko, ležící na levé straně řeky Opavy.

Zpět na hlavní stranu blogu