Hultschiner Gedenktag – Hlučínský památný den

12. leden 2011 | 08.20 |

Den památky těch, kteří museli nedobrovolně odejít a těch, kterým bylo zabráněno svobodně a demokraticky se rozhodovat.

3875283
Dne 4. 2. 1920 byl proveden vojenský zábor Hlučínska, který byl Československou stranou deklarovaný jako akt navracení k mateřské zemi. Československé úřady a především zplnomocněný komisař Josef Šrámek však dokázal výhružkami a nedodržováním zákona, že se zde Československá republika chovala spíše jako vítězná kolonizující mocnost, než jako země "osvoboditelka."  Především Šrámkův politický netakt a bezohlednost dohnal situaci na tomto území do krajnosti, která v létech následujících vedla k vítězství nacionálních stran ve volbách na Hlučínsku. Sám Šrámek je mnohými nacionálními českými historiky neprávem považován za toho, kdo zde svou diplomatickou obratností, politickou rozvahou a sociálním cítěním přispěl ke konsolidaci zdejších poměrů.1 Pravda je bohužel přesně opačná. Diplomatická obratnost končila u jeho nedodržování platných ČS zákonů, demokratičnost u bezmezné plné moci vymahatelné výhružkami a zastrašováním a sociální cítění mj. u neochoty řešit otázky zaměstnání pro "prajzáky" v podnicích mimo Hlučínsko.
Právem je tento den věnován všem, kteří se museli sklonit před příkořím, sic bylo jádro věci ve svém počátku zamýšleno dobře, ovšem vymáháno těmi nejnevhodnějšími prostředky a těmi nejméně vhodnými jedinci.
                                       http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410231100252010-pred-pulnoci/#diskuse
                                       http://nassmer.blogspot.com/2010/02/pripojeni-hlucinska-k-csr-4-2-1920.html

Kreuz3

Zpět na hlavní stranu blogu