Mikuláš na Hlučínsku

2. prosinec 2016 | 13.34 |

mikul_pochuzka1

Na Ratiborsku toliko jeden chrám zasvěcen sv. Mikuláši (v Ludgeřovicícb) (pozn. nyní již také např. v Koutech apod). Úcta jeho rozšířena téměř po všech dědinách jako ochrance dobytka. »Kat. Nov.«, v Prusku vycházející, v č. 9. r. 1902 vysvětlují: »Slýchával jsem o tom povídat od našich staříčků, že když ještě naše krajina velkými lesy byla zarostlá a v lesích zdržovalo se množství vlkův, tu za dřívější kruté zimy vlci vychodili z lesův a napadali lidi i dobytek. Proto naši předkové vyvolili sobě sv. Mikuláše za patrona k opatrování dobytka, že právě okolo svátku svatého Mikuláše začínaly být velké zimy. A ještě až do dnešních časů v Polské, kde ještě vlci se zdržují, světí lid svátek sv. Mikuláše, a když. někdo jest od vlka pronásledován, první jeho modlitba jest do swietego MikoJaja.«

Pruští Moravci zpívají k sv. Mikuláši píseň: Svatý Mikuláši, kráso biskupů, pros za nás u trůnu Pána. zástupů; Obraň nás od všeho hrozícího zlého, o náš patrone! Atd. Píseň má 9 slok. Jako u nás, tak i na pruské straně sv. Mikuláš chodí v průvodě »anjela a zlého« (ďábla). »Zlý« třímá v ruce vidle a oblečen do obráceného kožichu a opásán řetězem.
Dle P. Jan Vyhlídal Český lid

Zpět na hlavní stranu blogu