Smrtná neděle na Hlučínsku

28. únor 2016 | 10.00 |

postni_doba0001b1[1]

V letošním roce je smrtná neděle německá 6. března 2016, moravská 13. března 2016

Smrtná neděle či černá jest v životě dětském z dvojnásobné příčiny důležitá, předně protože vynášejí v mnohých dědinách »Mařenu«, — Marinu*, »Smrtnici«, >Mařocha.<, »Mařoška<, >Marca«, »Maříka«, »Smrťocha«, Mrviocha1) (v Kobeřicích v Pr. Slezsku), a pak že chodí děvuchy »p o 'krasne*.
Krásna je dvojí: moravská a německá; na Němcích chodí děvčata čtvrtou neděli postní, ta slově »německá*, moravské školačky na smrtnou, černou (V. v postě) a té se povídá »moravská«.
Krásna není nic jiného než smrkový vršek, barevným papírem okrášlený, dělaný doma nebo v městě koupený. V Oldřišově v Pr. Slezsku nám vyložila jedna stařenka příčinu, proč prý se chodí s »majičkoma« ? »Židé si nacejchovali dum, kaj se Kristus Pan skryl, že majiček zastrčili do zahrádky pod okna. Dyž ráno stali, před každým domem viděli majiček, a proto Krista Pana nenašli.«
Děvčata obcházejíce domy zpívají písničky o »krasne«, nebo náboženské a jarní.*)
1. Hela, Běla, kaj si kluče poděla? A ja sem je dala svatému Juřemu odmykati zomu, aby tráva rostla, všelisjake kviti, co po pólu sviti. (Z Kobeřic v Pr. SI.)
2. Krasna, krasna, taka hvězda jasna. Vyšla hvězda do Ruždika, za-svitila na pul světa. Nebyla to hvězda jasna, byla to Marija krasna. Šla Marija, šla plačici, svého Syna hledající. Nadešla tam apoštoly. Go stě smutni, neveselí' My smy smutni, nevěšeli, stěli Krista neviděli? A my smy ho neviděli, jak ve čtvrtek při večeři. Ůn krev dával a rozdával, svatům krvju nas napájal. Tělo istě, a krev pitě, svaty zakon naplníte. (z Kobeřic v Pr. SI.)

dle Smrtná neděle u dětí slezských. Podává J. Vyhlídal. Český lid X.

O tom jak se slavi dnes zde: http://www.moje-rodina.cz/tema-tydne/jarni-zvyky-u-nas-na-hlucinsku

Zpět na hlavní stranu blogu