Pivovary na Hlučínsku

25. září 2008 | 09.09 |

Historické pivovary na Hlučínsku - všeobecný přehled

Oldřišov
Po připojení k Prusku zde bylo v roce 1765 krvavě potlačeno povstání poddaných, které dalo podnět k selským bouřím na rakouské i pruské straně Slezska. Oldřišovský statek byl r.1835 vlastnictvím rodiny Lejeune. Za pozemkové reformy (1923) byly z velkostatku vytvořeny 3 statky: Arnoštov, Frajhuby a Nový Dvůr. V obci byl v té době i pivovar.
Dolní Benešov
Dolní Benešov ; Brauerei R. Nowak Beneschau
zrušen 1910;
Pivovar Dolní Benešov ; Brauerei J. Fuhrmann Beneschau
zrušen před rokem 1900; OP
Historické prameny uvádí, že králem Vladislavem II. byla městu v roce v 1493 udělena městská privilégia, z nichž jedno bylo právo várečné. Pivovar byl zřízen v dnešní ulici Pivovarské a jen orientačně je známo, kde byl umístěn.
b11
Brauerei und Gasthof A. Bubin 1865 - 1872
Brauerei J. Fuhrmann 1872 - 1880
Brauerei Ferd. Skutta 1880 - 1888
Brauerei Robert Nowak 1888 - 1912
Kravaře

Pivovar společně s tvrzí a dvorem je připomínána v listině Bartoloměje Kravařského ze Šlevic k roku l550.

Pivovar Kravaře ; Brauerei G. Kösel Deutsch Krawarn
zrušen 1878; OP
Pivovar Kravaře ; Brauerei E. Müller Deutsch Krawarn zrušen 1918; OP
První podrobnější zpráva o obci je až z roku 1550. Tehdy v Kravařích stála tvrz a dvůr, při ní pivovar a sladovna. Dále zde byl druhý dvůr, kterému se říkalo ovčířský. Při něm byly chmelnice a mlýn. Dnes již z pivovaru nic není, vyhořel v dubnu 1945. Zůstala jen přebudovaná restaurace na Opavské ulici naproti kostelu.
pivovar Kravaře
l_kravare_04l_kravare_04a
Sudice
Pivovar Sudice ; Brauerei J. Altmann Zauditz
zrušen před rokem 1900; 280 hl; OP
Pivovar stál na náměstí, v dnešním parku. Budovy již byly zbourány.
Brauerei Leopold Altmann 1865 - 1880
Hlučín
V Hlučíně, starobylém městě nedaleko Ostravy, se pivo vařilo už v 16.století. Pivovar zde byl založen roku 1526. V roce 1904 se po téměř čtyřech stech letech přestalo pivo v Hlučíně vařit. Na troskách původního pivovaru vybudovali nynější majitelé pivovar současný a v roce 1993 tak obnovili tradici zdejší výroby piva.
l_hlucin_01

Podívejte se také na: http://www.pivovar-avar.estranky.cz/

Velké Hoštice: k roku 1602 se uvádí tuhý boj vladyky Jiřího s Opavou o právo vařit pivo, nicméně na kolorované kresbě z roku 1717 jsou Velké Hoštice, stejně jako např. Kravaře, již mimo pivní mílové právo Opavy. O pivovaru nicméně toho mnoho nevíme.

Markvartovice: Nový majitel, Beneš Sponarov z Blinsdorfu, osvobodil r. 1554 sedláky od robotních povinností, což potvrdil i následující majitel vsi Bartoloměj z Vrbna na Markvartovicích privilegiem z 15.5.1567, kterým vedle zproštění robot osvobodil své poddané i od povinnosti hlásek. Bartoloměj z Vrbna postavil v Markvartovicích tvrz i pivovar. 

Zpět na hlavní stranu blogu