Archivní materiály 11

8. srpen 2008 | 08.20 |

Senát 13. schůze; Středa 17. března 1926

Předseda(zvoní): Uděluji slovo panu sen. Polachavi.

Sen. Polach(německy): ....Ale, jak známa, není daleko z Kapitolu k tarpejské skále a není daleko z Těšína do Hlučínska. Tam má se věc zase zcela jinak. Zemský president ve Slezsku prohlásí v odparu k tomuto požadavku, který jest obsažen ve smlouvě s Polskem, že s výjimkou dvou ryze německých obcí na Hlučínsku nikde nesmí býti zřízena německá škola, poněvadž obyvatelstvo prý se skládá z germanisovaných Slovanů. Práva na kulturní a národní samosprávu neplyne ze živého práva přítomnosti, neplyne z kulturních potřeb okamžiku; státní národ, který e při svých požadavcích dovolává sebeurčení a přirozeného práva, je-li toho třeba, velmi těžce prokazatelného historického práva, zdali snad před mnoha sta lety tam žili Němci nebo Češi - od toho má se činiti závislým, má-li se Němcům, kteří tam dnes žijí, dostati nejsvrchovanějšího práva na duševní potravu a duševní vývoj v jejich mateřském jazyku, čili nic, a historikové, kteří tento právní nárok mají dokazovati; to jsou pan zemský president ve Slezsku a jeho úředníci... [Sen. dr. Heller (německy): A pan Pánek zde!] A ovšem pan Pánek zde, jenž dobrovolně doplňuje to, co si chce ono panstvo osobovati, které by patrně propadlo při zkoušce z historických skutečností i z doby, kdy snad Markomané již nežili více na Hlučínsku.

Zpět na hlavní stranu blogu