Církev na Hlučínsku

8. srpen 2010 | 10.04 |

Na Hlučínsku se velká část obyvatel ještě dnes hlásí k římskokatolické víře, která má v regionu velmi silné kořeny. Katolickou tradici potvrzují kostely, které jsou téměř v každé obci či kapličky, jež jsou hýčkány tou nejvyšší péčí. V obcích, ve kterých dosud nebyl kostel, byl po roce 1989 vybudován zcela nový (Služovice, Hněvošice). V minulosti, za pruského období, byla katolická víra stmelovacím prvkem všech Moravců žijících pod pruskou orlicí. V období přičlenění k Československé republice dávala sílu místním přečkat období diskriminace a přehlížení. V dnešní době pak pro mnohé již nemá svou váhu, ale i tak si zde zachovává svůj výrazný charakter, který odrůzňuje místní lid od ostatních.

Na Hlučínsku se stejně jako jinde slaví nejvýznamnější katolické svátky jako Velikonoce (zvláště zelený čtvrtek) a Vánoce. Velký význam mají také Dušičky, svátek sv. Mikuláše, Boží tělo, Letnice, Filipojakubská noc, Smrtná neděli či Tři králové. Vedle těchto svátků si drží svou silnou tradici také výroční den svátku patronů jednotlivých kostelů. Tento den je na Hlučínsku známi pod jménem ODPUST a dnes se neslaví jen v ten jeden jediný den, ale rovnou celý prodloužený víkend, který je svátku patronu nejblíže. Nejznámější a největší odpust je v Kravařích (24. srpna na sv. Bartoloměje), velké jsou rovněž odpusty v Kobeřicích (15. srpna na svátek Nanebevzetí panny Marie) a Píšti (10. srpna na sv. Vavřince). Velké oblibě, i když ne tak velké jako odpust, se těší rovněž Dožínky a Karmaše (den vysvěcení kostela v konkrétní obci).

Zpět na hlavní stranu blogu