Židé na Hlučínsku

8. srpen 2010 | 10.04 |

 Nepočetné židovské osídlení v Hlučíně je doloženo až od 1. čtvrtiny 18. století. Prudký nárůst komunity se projevil až ve 2. čtvrtině 19. století avšak s připojením Hlučínska k Československu po 1. světové válce opět téměř zanikla.Do roku 1790 směli Židé bydlet pouze na předměstích, až poté se některé rodiny zabydlely i ve městě. Někdy kolem roku 1800 již v Hlučíně existovala první židovská modlitebna. Klasicistní synagoga z let 1840–43 byla vystavěna před bývalou Opavskou bránou, vně města, ale již od 1. světové války byla nevyužívaná a v roce 1931 beze zbytku zbořena. Ještě starší než synagoga byl židovský hřbitov z roku 1814, který vznikl ve východní části vnějšího města, v části zvané Rovniny. Součástí hřbitova byla i obřadní síň z roku 1860. Hřbitov byl kompletně zničen nacisty v období 2. světové války. Velká část cenných náhrobních kamenů byla využita pro zpevnění břehů a dna místního potoka, část byla zničena nenávratně. V roce 1946 vzala za své i bývalá modlitebna, která musela ustoupit nově vznikajícímu čestnému pohřebišti sovětských vojáků. Na přelomu 20. a 21. století došlo zásluhou bývalých pamětníků k nálezu již zapomenutých bývalých židovských náhrobků ve zregulovaném potoce. Jejich torza byla vyzvednuta a na místě zaniklého hřbitova, v těsném sousedství hrobů vojáků Rudé armády, bylo vytvořeno ze zrekonstruovaných židovských náhrobků pietní místo upomínající na tuto etapu dějin. Po  osudu židovských náhrobků léta pátral Ing.arch. Mojmír Sonnek, hlučínský rodák a současný radní. "Sondou jsem prohledal celé koryto potoka Brudek, kde podle pamětníků mohly kameny skončit. Nenašel jsem tam nic, stejně tak jako pod cestou v městské části Rovniny. Nakonec jsem náhrobky objevil v odvodňovacím žlabu, bylo jimi vydlážděno koryto suchého příkopu, který měl chránit před dešťovou vodou prameniště" popisuje  Sonnek peripetie při hledání náhrobků. Nalezeno bylo celkem 62 celistvých nebo přepůlených náhrobních kamenů, 130 zlomků s torzy nápisů či výzdoby a množství drobných fragmentů.

     V září 2007 rozhodlo město Hlučín o darování pozemku, za hřbitovem Rudé armády, Federaci židovských obcí k obnovení židovského hřbitova. O rok později byly na travnatý pozemek postupně uloženy náhrobky. Náhrobní kameny byly usazeny spodní čtvrtinou v zemi,  podle původního usazení. Ty, které byly nalezeny přepůlené, byly zpevněny kovovým čepem a  slepeny. Malé zlomky byly uloženy opět do země, větší fragmenty vytvořily mozaikový povrch středové mohyly v zemině.   
Židovský hřbitov, respektive pietní místo vybudované ze stylizovaně situovaných zrekonstruovaných náhrobků zaniklého hřbitova hlučínských Židů. Ty byly vyzvednuty z potoka, kam je jako stavební materiál použili v době okupace nacisté. Prostor s památníkem se nachází v severovýchodní části Hlučína, v místní části Rovniny, v sousedství hřbitova padlých sovětských vojáků ve 2. světové válce. Areál je volně přístupný. V listopadu 2008 byl na hřbitově umístěn jako památník opracovaný kamenný kvádr, vážící 1,5 tuny s nápisem:
Židovský hřbitov v Hlučíně
založen 1814
zničen nacisty 1943
částečně obnoven 2008.
Ve středu 14.10. 2009  byl za účasti vrchního zemského rabína Efraima Sidona slavnostně znovuotevřen židovský hřbitov.

Židovský hřbitov v Hlučíněmenora-t14284219_8180219_8183

Zpět na hlavní stranu blogu