Kostel ve Velkých Hošticích

18. květen 2008 | 18.49 |

typologieimg5

V roce 1639 byla polovina vesnice včetně dřevěného kostela zničena ohněm.

V roce 1765 zasáhl obec rozsáhlý požár. Byla zničena téměř celá obec včetně rozestavěného zámku a přilehlých budov. Hrabě Chorynský se zasloužil o obnovu obce po požáru a roku 1772 začal se stavbou místního kostela sv. Jana Křtitele. Zásluhou hraběte Chorynského tedy vznikly obě dominanty obce - zámek a kostel, v jehož kryptě byl hrabě také pohřben.

PB175820.JPG

PB175825.JPG

Zpět na hlavní stranu blogu