Kostel v Hněvošicích

26. březen 2008 | 11.53 |

typologieimg5

Pravděpodobně se vznikem panského sídla souvisí i stavba nejstaršího středověkého kostela v Hněvošicích. Jeho původ neznáme, stejně jako důvod zániku. Zřejmě na místě této starší stavby byl v roce 1730 vybudován dnešní dřevěný barokní kostel nákladem tehdejšího dobrodince pana Johana Rudolfa Žarovského ze Žarova, který na stavbu kostela věnoval 100 rýnských zlatých (Rthlr.).

Stavba má mohutný roubený srub kostelní lodi, který přechází bez výraznějšího oddělení v trojboce ukončené kněžiště, k jehož jižní stěně přiléhá čtyřboká sakristie. Kostelní lod' je takřka čtyřboká, je do ni vestavěna příčná trojkřídlá tribuna nesená trámovými pilíři. V ose západního průčelí předstupuje předsíň a nízká zvonice. Zařízení je většinou dobové a pochází z doby výstavby kostela. Ve věži je zavěšen pozoruhodný pozdně gotický zvon, na plášti s drobounkým reliéfním štítem, děleným kůlem a s nápisovým vlysem. Patrně byl pořízen některým příslušníkem rodu Kyjovců z Lukavce.

Mezi lety 1842 - 1857 byl kostel sv. Petra a Pavla obnoven v interiéru, kdy také kostel opatřili kamennou podezdívkou, šindelem pokryli novou střechu a znovu vystavěli sanktusník. V kostele tehdy byly tři oltáře - ke cti sv. Jana Nepomuckého, sv. Tří králů, oba bez portatile, a hlavní oltář s obrazem patrona kostela. V dřevěné věži byly zavěšeny dva staré zvony, jeden s gotickým nápisem, větší vážil přibližně 4 centýře (220 kg), menší jen 1,5 centýře (80 kg). V Hněvošicích v té době byla poblíže kostela dvoupodlažní fara, kterou postavili v letech 180I - 1802 se šesti pokoji, kterou v roce 1820 znovu pokryli šindelem. Nejstarší a největší zvon v té době přestěhovali do farního kostela sv. Narození Panny Marie v nedalekéln Oldřišově (Odersch).

PB175763.JPG

PB175765.JPG

PB175757.JPG

Zpět na hlavní stranu blogu