Kostel v Ludgeřovicích

2. srpen 2010 | 13.24 |

typologieimg5

Kostel sv. Mikuláše
Dřevěný kostel stál již před 600 lety tam, kde je nyní státní škola. Druhý kostel zděný byl postaven roku 1798 tam, kde je nyní před kostelem kamenný kříž. Roku 1907 byl postaven současný, v pořadí třetí ludgeřovický kostel. Až do roku 1903 patřily Ludgeřovice pod farní kostel Hlučín. Dne 21.10.1903 byly Ludgeřovice vyfařeny z Hlučína a 28.10.1903 byl slavnostně uveden do Ludgeřovic první farář, bývalý hlučínský kaplan P. Alois Bitta. Bylo mu tehdy 36 let. Hned se pustil do příprav postavit v Ludgeřovicích nový kostel. Po překonání mnoha překážek byl 26.5.1906 posvěcen základní kámen. Podle kroniky farnosti hned začalo pracovat 90 zedníků a každý z nic měl 3 pomocníky. Projektantem i stavitelem byl Josef Holuscha z Dolního Benešova. Základní stavba trvala 17 měsíců. Zajímavostí stavby byly ruční práce na všem, včetně výroby malty a betonu. V roce 1909 byl instalován hlavní oltář svatého Mikuláše a dva boční oltáře – svaté rodiny a svaté Barbory. Všechny tři vytvořil akademický sochař G. Schreiner z Řezna. Stejný autor posléze dodal i čtrnáct obrazů křížové cesty. V roce 1932 byly do kostela dodány varhany z krnovské firmy Rieger-Kloss.

P5042098P5042102

Zpět na hlavní stranu blogu