Kostel v Kozmicích

18. březen 2010 | 12.56 |

typologieimg5

Kostel sv. Floriána v Kozmicích

Se stavbou kostela se začalo v r. 1802 a slavnostní položení základního kamene se konalo 10. 7. za přítomnosti majitele panství, hlučínského děkana Kašpara Borzutského a P. Ignáce Heina. Když byl kostel vyzděn až po okna, přišel zákaz dalšího pokračování stavby a příkaz k postavení školy. Od roku 1926 se konaly sbírky na stavbu kostela. Původní kostel z roku 1804 byl v té době již značně poškozen a po stavbě fary se uvažovalo o novém. S tou se započalo v r. 1934 březnovým posvěcením základního kamene a po dokončení základů se v polovině května začalo se zděním. Do podzimu téhož roku byla pokryta střecha kostela a v následujícím roce po dostatečném vyschnutí byly omítnuty zdi, položeny dlažby, postaven oltář a dvě kazatelny. Okna se zasklívala jen prozatimně. Byly upraveny křtitelnice a zpovědnice a socha sv. Jana Křtitele ve venkovním průčelí kostela. Pro finanční potíže bylo možné postavit věž jen do výše 8 metrů a přikrýt ji provizorní střechou. V následujícím roce se pokračovalo vybavováním interiéru kostela a zasklením oken barevnými skly. Slavnostní posvěcení nového chrámu se uskutečnilo 18. 10. 1936 na svátek sv. Lukáše, přičemž ve starém kostele se konaly bohoslužby až do jara r. 1937. Začátkem tohoto roku přestěhovali farníci do nového kostela varhany, a tak 18. 3. se mohly konat bohoslužby již v novém chrámě.

PC220234PC220250PC220243

Zpět na hlavní stranu blogu