Kostel v Hošťálkovicích

18. březen 2010 | 12.55 |

typologieimg5

Kostel Všech svatých

Až do roku 1793 byl na místě dnešního kostela malý dřevěný kostelík, který v roce 1630 zcela zničil požár spolu i s přilehlou farou. Kostelík byl zasvěcen Všem svatým. V roce 1793 byl postaven nový, který vysvětil pater Schallmayer, farář a děkan z Hlučína. Kostel byl 22 m dlouhý, 10 m široký a 5 m vysoký. Jelikož pro vzrůstající počet věřících byl kostel malý, rozhodl se farní výbor za souhlasu a podpory děkana a faráře v Hlučíně patera Stankeho na schůzi 22. března 1902 kostel přestavět a rozšířit.
Dne 9. dubna 1903 se jednomyslně usnesl kostelní výbor rozšíření kostela provést. Stavitel Josef Holuscha předložil rozpočet na 29 382 marek. Dle rozhodnutí královské vlády v Opolí měl přispět patron kostela, svobodný pán Nathanael Rothschild, na stavbu dvěma třetinami rozpočtu. Ten to však odmítl. Proběhlo mnoho soudů v Ratiboři, až teprve Vrchní zemský soud ve Vratislavi donutil patrona k placení povinné částky.  K úhradě nákladů spojených s rozšířením kostela bylo vypůjčeno ve spořitelně ve Vratislavi 17 000 marek na 40 let.

13. dubna 1903 se začalo se stavbou. 10. května 1903 posvětil víceděkan Hugo Stanke z Hlučína základní kámen, v němž je vložena zakládací listina a podepsána: pater Hugo Stanke, děkan, Hlučín – Josef Holuscha, stavitel, Benešov – výbor: Glumbík, Schramek, Wittek, Tichý, Mrázek, Kretek – učitel.
Stavbu povolil kníže, arcibiskup z Olomouce, kardinál dr. Theodor Kohn. V té době působili v Hlučíně kaplani: pater Alois Bitta, pater Josef Hlubek, pater Jan Kossellek.

Jelikož byla věž k novostavbě kostela nepřiměřeně nízká, usnesli se sejmout báň věže a věž zvýšit o 5 m a zakončit ji osmibokým jehlancem asi do výšky 37 m, což provedl stavitel Holuscha za 3 250 marek. Místo kolem kostela se zplanýrovalo, oplotilo a do kostela se pořídily nové lavice. Účet stavitele činil dohromady 41 347 marek.

Roku 1905 byl kostel vymalován akademickým malířem Benediktem Müllerem z Mnichova za 1 800 marek. V boční kapli od Hošťálkovic byly malby ve výsecích na obloukovém stropě, které představovaly tajemství slavného růžence, v kapli od Lhotky bylo tajemství radostného růžence, v podélné hlavní lodi bolestný růženec.

Převzato z http://www.hostalkovice.cz/

PC220254PC220252PC220255

Zpět na hlavní stranu blogu