Rybnikářství na Hlučínsku

3. listopad 2009 | 15.43 |

kapr_obecny_supinac-500

Rybnikářství na Hlučínsku má dlouhodobou tradici, která žije až dodnes a v minulosti zde nebylo obce, která by neměla rybník. Tradičně se toto odvětví pěstovalo v okolí Dolního Benešova, kde obce jako Šilheřovice, Bohuslavice (čtyři chovné rybníky) či Ludgeřovice, kde se dnes nachází pět rybníků, využívaly vhodných ploch pro zakládání rybníků. V Bohuslavicích se již k roku 1489 uvádí, že v blízkosti dvou vrchnostenských dvorů vzniklo několik rybníků jako "Chmelník”, ve vsi rybníček "Před Srbkem” a pod "Chmelníkem” ještě další rybník "Sečný”. V obci byla k uvedenému datu již postavena tvrz. K ní patřily rybníky "Velký nový" pod tvrzí, "Křivý" a "Prehyňský". K roku 1721 se zase v Dolním Benešově uvádí celkem 10 rybníků, což byl největší počet v celém okolí. V samotném Benešově byl Mlýnský rybník. Dnes je po obvodu města celkem sedm rybníků s celkovou výměrou 280 ha. Tento rybniční systém napájí potok Opusta, který je významným přítokem řeky Opavy. Dolnobenešovské rybníky jsou známé největší produkcí chovných ryb v našem okrese. V Benešově samotném se také nachází největší rybník v okrese – rybník Nezmar.

nezmarDOLNÍ BNEŠOV - RYBNÍK NEZMAR
PC220266DOLNÍ BENEŠOV - RYBNÍK PŘEHYNĚ
Podívejte se také na : http://lihovarskyrybnik.cz/
Foto převzato z http://www.dolnibenesov.cz

Zpět na hlavní stranu blogu